1. Prije izvođenja testa pacijent ne smije da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima.
  2. Pacijent treba da bude na normalnoj ishrani 3 dana prije izvođenja testa.
  3. Pacijent treba da prekine sa uzimanjem lijekova kao što su kortikosteroidi i diuretici (u dogovoru sa ljekarom) jer utječu na metabolizam glukoze.
  4. Test se izvodi ujutru, poslije 10-16h noćnog gladovanja(dozvoljeno je uzimanje vode i nezaslađenog čaja).
  5. Za vrijeme testa pacijent treba da miruje, ne puši, ne jede i ne pije.

Vrijeme trajanja testa je od 120 do 180 minuta.