Laktozna intolerancija je metabolički poremećaj koji se javlja usljed djelimične ili potpune nemogućnosti digestije mliječnog šećera – laktoze usljed nedostatka odgovarajućeg enzima – laktaze. Smatra se da čak 75% adultne populacije ima manjak ovog enzima, dok se klinička manifestacija javlja kod otprilike 7-10% ove populacije što ga svrstava u red relativno čestih poremećaja metabolizma.

Aparat za dijagnostikovanje laktozne intolerancije radi na principu gasnog hromatografa koji detektuje vodonik iz izdahnutog vazduha pacijenata. Test se izvodi nakon opterećenja pacijenta laktozom i očitane vrijednosti su pouzdan pokazatelj nepodnošenja mliječnog šećera, odnosno razgradnje laktoze parametaboličkim putem u debelom crijevu.

Test se izvodi svakodnevno.

PREPORUKE ZA PRIPREMU PACIJENTA ZA IZVOĐENJE TESTA INTOLERANCIJE NA LAKTOZU

Pacijent ne smije ništa da jede najmanje 12 sati prije izvođenja testa. Može konzumirati samo vodu.

Namirnice koje se mogu konzumirati 24h ( 1dan ) prije izvođenja testa:

  1. Pečena ili kuhana piletina, puretina i riba začinjena sa soli i biberom
  2. Kuhana bijela riža
  3. Jaja
  4. Bistra pileća ili teleća supa

12 sati prije izvođenja testa:

  1. Pacijent ne smije pušiti ni aktivno ni pasivno bar 1 sat prije započinjanja i tokom izvođenja testa.
  2. Pacijent ne smije spavati ni aktivno vežbati bar 1 sat prije započinjanja i tokom izvođenja testa
  3. Skorašnja antibiotska terapija, tečna stolica (dijareja) ili kolonoskopija mogu utjecati na rezultate testa, tako da u tim situacijama treba konsultovati ljekara prije nego što se pristupi izvođenju testa.
  4. Tokom izvođenja testa dozvoljeno je konzumirati vodu u umjerenim količinama