1. Uzorak krvi uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja, 12 sati poslije posljednjeg obroka.

Hrana dovodi do povećanja koncentracije: glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, željeza ,vitamina i dr.

Dnevne varijacije su veoma značajne kod: željeza, kateholamina, kortizola, ACTH, kortikosteroida …

Krv za hormone stresa (ACTH, prolaktin, kateholamini, kortizol..) vaditi poslije odmora od najmanje 15-30 minuta.

  1. Izbjegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana prije vađenja krvi.

Povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnost pojedinih enzima (CK, LDH, AST) i nivo kalijuma.

  1. Prije vađenja krvi (u dogovoru sa ljekarom) ne uzimati lijekove i preparate koji mogu utjecati na rezultat.

Preparti željeza,vitamini, hormonska terapija, diuretici, analgetici i dr.