Vitamin B12 (poznat i kao kobalamin) u ljudsko tijelo dolazi proteinskom prehranom. Nastaje u životinjskom organizmu ili uz pomoć mikroorganizama. To je vitamin topljiv u vodi. Pepsin i želučana kiselina oslobađaju ga od proteina, a u krvotok ulazi resorpcijom iz crijeva. Za ovu pretragu potrebno je biti natašte.

Uzrok nedostatku može biti loša prehrana:
-vegetarijanska prehrana (10-20 godina takove prehrane, naročito u trudnoći)
-loša prehrana (starije osobe)
-intestinalna malapsorpcija (Crohn-ova bolest, resekcija crijeva itd)

Cijena: 28 KM
Obrtno vrijeme: Nalaz je gotov isti dan.